top of page

Včelí kúpeľ

  • 2 hr
  • 25 eur
  • Location 1

Service Description

Kúpanie v drevenej kúpacej kadi pod holým nebom. Voda je upravovaná soľou a včelími produktmi. Kapacita kúpacej kade je 8 osôb. Cena za prenájom kúpacej kade na 2 hodiny je 25 eur.


Contact Details

  • SVK


bottom of page